KOSGEB Projeleri

Ar-GE İnovasyon Destek Programı

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süre...

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama destek programı ; Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya...

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet ...

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı

Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratua...

Stratejik Ürün Destek Programı

Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve...

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, ulusl...

İleri Girişimcilik Destek Programı

Geleneksel Girişimci Destek Programı Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi&r...

İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeler bu destek programından faydalanabilir. Program süresi 2 yıl ile sınırlı olup verilen destek miktarı ve destek kalemleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. &nbs...

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin