Yalın Verimlilik Yönetim Danışmanlığı

Yalın yönetim sistemi, bütün süreçlerde kayıpları en aza indirerek ya da sıfırlayarak kalite ve maliyet açısından en uygun ürünü en kısa zamanda üretmeyi amaçlayan sistemler bütünüdür.

Geleneksel üretim modeli, Ford’un öncülük ettiği kitlesel üretim temeline göre, aynı cins malı, en ilkel ve ucuz hammaddelerden yüksek miktarda üretip ucuza mal ederek avantaj sağlamak üzerine kuruludur. Yalın üretim ise, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır.

Yalın düşünce - değerin yaratılışı ve akışı

Yalın Düşünce’nin başlangıç noktası “değer”dir. Değeri ürün veya hizmeti üretin yaratır ancak sağlanan yarar ve değer ancak kullanıcı veya müşteri tarafından algılanabilir ve tanımlanabilir.

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında kuruluş bünyesindeki değer akışını yeniden tanımlıyoruz. Değerin yaratılışını ve akışını kendi açısından değil, müşterinin bakış açısıyla yeniden düzenliyoruz. Bu sayede değerin kesintisiz akmasını sağlıyoruz.

İsrafın önlenmesi

Geleneksel üretim yapısında işletme iş süreçlerine bölünmüş durumdadır. Süreçler arası engeller oluşur, engeller ve çelişkiler yaratılan değerin kesintisiz akışına engel olur. Bütün bunlar bekleme, biriktirme, gelme/gitme, karmaşaya ve sonuçta israf kaynağıdır.

 

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında kuruluş bünyesinde israfa neden olan unsurları ele alırız, ekipler halinde değerlendiririz ve israfı azaltma ve giderme yönünde kararlar alarak uygularız.

 

Sürekli iyileştirme - Kaizen

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında, her düzeydeki çalışana kendini geliştirme olanağı sunulmasını sağlıyoruz. Böylece her çalışan, iş ortamında geliştirme ve iyileştirme fırsatlarını belirler ve iyileştirme ekipleriyle birlikte çalışır veya bireysel öneriler sunar.

 

DANIŞMANLIK KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALARI

Üst yönetimin proje hakkında bilgilendirilmesi

Proje ekiplerinin belirlenmesi

Temel eğitimlerin verilmesi ve temel ilkelerin yaygınlaştırılması

“5S – Tertip, düzen ve temizlik – endüstriyel disiplin” çalışması

Kaizen odaklı çalışmaların yürütülmesi 

Spesifik teknik eğitimlerin verilmesi

Değer analizi çalışması

Toplam verimli bakım odaklı çalışmalar

Verimlilik artırma çalışmaları

İsraf azaltma çalışmaları

Yalın Verimlilik Yönetim Danışmanlığı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin