TMGD Danışmanlığı

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Yönetmelik kapsamına giren bir firmaysanız ve tehlikeli maddeler ile ilgili taşıma, ambalajlama, doldurma ve bunlara benzer alanlarda danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize teklif alma sayfamız üzerinden ulaşabilir, teklif alabilirsiniz.

Bursa, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yetkili TMGDK ofislerimizle irtibata geçmek için lütfen tıklayın.

11/06/2019 tarihli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin almak zorunda oldukları Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. 

Bu Yönerge, karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan; taşımacıları, dolduranları, paketleyenleri, yükleyenleri, gönderenleri, alıcıları, boşaltanları ve tank konteyner/portatif tank işletmecilerini kapsar.

TMFB almak isteyen işletmeler bakanlık tarafından yetkilendirilmiş TMGDK kurumlarına başvurarak yıl sonuna kadar bu işlemleri yapmak zorundadırlar. 

TMFB almak ya da yenilemek isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

TMGD Danışmanlığı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin