Stratejik Ürün Destek Programı

Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Proje kapsamında verilen destekler

Program kapsamında, Makine-Teçhizat Desteği, Yazılım Giderleri Desteği, Personel Gideri Desteği, Bilgi Transferi Desteği, Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune Desteği, Hizmet Alımı Desteği

Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.

Başvuru dönemi çağrılı olup belli tarih aralıklarında başvuru kabul edilmektedir.

 

Stratejik Ürün Destek Programı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin