Proje Teklif Çağrısı

Ajanslar Yılın belli dönemlerinde Proje Teklif Çağrısı yöntemiyle başvurusu yapılan projelere mali destek sağlar. Başvurusu yapılan projelerin Ajans tarafından belirlenen önceliklerle uyumlu olması zorunludur. Ajansın belirlediği öncelikler, bölge planında bölgenin gelişmesi ve kalkınması için belirlenen gelişme eksenlerinin uygulanmasını sağlayacak önceliklerdir. Ajansın bu yöntemle sunduğu mali destek nitelikleri net olarak belirlenmiş hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir.

Proje Kapsamında Destek Verilen kalemler her proje teklif çağrısında değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak aşağıdaki şekildedir.

-Makine Ekipman, Kalıp Desteği

-Personel Desteği

-Test Analiz , Belge Destekleri

-Danışmanlık ve hizmet destekleri

-Küçük ölçekli yapım işleri

-Denetim Hizmetleri

-Yazılım Destekleri

Proje Teklif Çağrısı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin