İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeler bu destek programından faydalanabilir. Program süresi 2 yıl ile sınırlı olup verilen destek miktarı ve destek kalemleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Genel Destek Progrmaı Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Programlar

 

Verildiği Kurum

Destek Adı

Destek Türü

Destek Miktarı

Başvuru Dönemi 

Destek Kalemleri

KOSGEB

Nitelikli Eleman Desteği

Hibe

50.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

a)İstihdam edilecek her bir eleman için net ücret bedeli.

KOSGEB

Yurtiçi Fuar Desteği

Hibe

45.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen;

a)Boş alan için kira,

b)Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu,

c)Fuar katılımcı kataloğu,

d)Fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes,  genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderleri.

KOSGEB

Tanıtım Desteği

Hibe

25.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

a)Ürün kataloğu giderlerini,

b)Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

c)Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri

KOSGEB

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Hibe

30.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

a)Ürün, malzeme, parça ve numuneler için alınacak test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri giderleri.

KOSGEB

Belgelendirme Desteği

Hibe

30.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

a)Belge alım giderleri.

KOSGEB

Lojistik Desteği

Hibe

40.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

İşletme tarafından serbest bölgeye veya yurtdışına havayolu/karayolu/demiryolu/deniz yolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde malın alıcıya ulaşıncaya kadarki ;

a)Tüm nakliye giderleri,

b)Sigorta giderleri.

KOSGEB

Eğitim Desteği

Hibe

20.000 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

a) Eğitim bedeli.

KOSGEB

Danışmanlık Desteği

Hibe

22.500 TL

%50 (1. bölge)

%60 (2.,3.,4. bölge)

%70 (5.,6. bölge)

Sürekli

a) Danışmanlık bedeli.

KOSGEB

Yeni Girişimci Desteği

Hibe+ Geri Ödemeli

50.000 TL Hibe                                                                          100.000 TL Geri Ödemeli

%60* (1. ve 2. bölge)

%70* (3.,4.,5.,6. bölge)

Sürekli

a)İşletme kuruluş giderleri,

b)Kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım giderleri,

c)İşletme giderleri,

d)Sabit yatırım giderleri.

 
İşletme Geliştirme Destek Programı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin