Girişimcilik Destek Programı

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

İşletme kuruluş desteği:  İşletme kuruluş desteği olarak 2.000 (iki bin) TL geri ödemesiz destek verilir

Kuruluş dönemi makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği: İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

İşletme giderleri desteği: İşletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderleri için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL olup, destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır. Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır

  • Personel net ücretleri
  • İşyeri kirası

Sabit yatırım desteği: İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır. Destekleme oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60 (altmış), 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

Başvuru Dönemi Sürekli Açık

 

Girişimcilik Destek Programı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin