Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama destek programı ; Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi faaliyetlerini içeren projelere destek vermek amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında;

Kira desteği; Proje başvurusu kabul edilen ve destek kararı alınan işletmeye, proje süresince aylık üst limiti 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği;  Deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 500.000 (üç yüz bin)TL destek sağlanır.

Personel gideri desteği; Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek verilebilir.

Başvuru Dönemi Sürekli Açık

 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin