Ar-GE İnovasyon Destek Programı

Bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

Program kapsamında verilen destekler;

İşlik tahsisi veya kira desteği; Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye 24.000TL’ye kadar kira desteği verilebilir.

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği;  Deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüz elli bin) TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 (üç yüz bin)TL destek sağlanır.

Personel gideri desteği; Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek verilebilir.

Proje geliştirme desteği; İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet

hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru Dönemi Sürekli Açık

 

Ar-GE İnovasyon Destek Programı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin