ISO IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Yeterliliği Akreditasyonu Eğitimi

Eğitimin Amacı 

ISO17020 Muayene kuruluşları akreditasyonunun, muayene hizmetleri alanlar nezdinde güvence altına alınmasını sağlamak için standart şartlarının açıklanmasıdır.

Eğitimin İçeriği  

•ISO17020 Muayene kuruluşları Şartları Temel Eğitim konularının anlatımı

•ISO17020 Muayene kuruluşları Şartları’ na göre olması gereken doküman yapısı, türleri ve dokumanlar

•ISO17020 Muayene kuruluşları Yönetim Şartları Temel Eğitimi detaylı incelenmesi

•Genel Kalibrasyon Bilgisi ve uygulamalarının anlatımı

•Test ve Ölçümlerde Belirsizlik konlarının anlatılması, anlaşılması

•ISO17020 Muayene kuruluşları Şartları İç Tetkik bilgisinin kapsamlı olarak verilmesi.

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin