BLOG

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için Bilim ve Sanayi Bakanlığının teşviklerinden yararlanabilirsiniz.  ​...

18 TEMMUZ 2018
Devamı

Mali Destek Programı

5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Kanunu ile hayata geçen bölgesel kalkınmayı amaçlayan kalkınma ajansları KOBİ'lerin, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurumlarını...

18 TEMMUZ 2018
Devamı

IPARD

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'deki varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların Türkiye'de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yö...

18 TEMMUZ 2018
Devamı

TÜBİTAK Genel Sanayi Destekleri Açıldı

Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı TEYDEB 2.0 Programı kapsamında ithal ikamesi sağlayacak, araştırma - teknoloji geliştirme ve...

29 AĞUSTOS 2018
Devamı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ AÇIKLANDI

  SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK VE ÖNLEM PAKETİ Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcileri...

29 AĞUSTOS 2018
Devamı

KOSGEB AR-GE INOVASYON DESTEK PROGRAMI

75%hibe Proje planı bizden başvuru sizden......

31 AĞUSTOS 2018
Devamı

5S ve MUDA Nedir?

MEVKA Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programı Kapsamında Girişimci İş Adamları Vakfı Konya şubesi için hazırladığımız 5S ve Muda Eğitim programı projesi başarılı görülmüş ve Ajansın onayınd...

23 EKİM 2018
Devamı

KOSGEB 2019 ÇAĞRI METNİ

‘‘2019-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’’   Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern im...

03 MART 2019
Devamı

İŞİNİZİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM

İletişime Geçin Teklif İsteyin